Manuální lymfodrenáž

Pomáhá správnému toku lymfy a urychluje tak odvádění zplodin látkové přeměny z tkání.

Při pravidelné lymfodrenáži dochází ke zlepšení biomechanických vlastností svalové tkáně, kloubů a kosterního aparátu a občasná preventivní lymfodrenáž může znatelně zlepšit kvalitu života v pozdějším věku. Při akutních poúrazových stavech, po onkologických onemocněních, po operacích a podobně je vhodná terapie lymfedému 2–3× v týdnu. U klientů po operacích se doporučuje zahájit lymfodrenáže přibližně 7.–10. den, tedy v době, kdy je rána zhojena a stehy jsou relativně čerstvě vyndány. U takto časně zahájené terapie dochází k mnohem rychlejšímu hojení jizev.

Navíc lymfodrenáž má pomalý rytmus i rychlost. Odpovídající rytmus aktivuje parasympatický nervový systém, což přispěje i k uvolnění klienta.

Jak masáž probíhá?

Jemným tlakem ruky provádí terapeut konkrétní hmaty, které uvolní lymfu a umožní její posun z mezibuněčného prostoru přes kapiláry, mízní cévy a uzliny a následné nasátí lymfy do krevního řečiště. Tyto jemné opakované tahy stimulují tok lymfy a lymfatické uzliny s cílem urychlit její tok a vyloučit nepotřebné látky z těla. Pro celotělovou manuální lymfodrenáž jsou doporučena cca 3 setkání v rozmezí cca 3 dnů. Jedno setkání zabere 60 min.

Před každou lymfodrenáží by měl klient vypít alespoň 0,5 l vody a během ošetření kdykoli pít (často vzniká pocit žízně). Po terapii je vhodné vypít opět 0,5 až 1 litr vody.