Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína je komplexní zdravotní systém, který umí pomoci s řadou zdravotních problémů. Patří mezi komplexní systémy lékařského myšlení a umožňuje tak nalézat odpovědi na zdravotní problémy, se kterými se setkáváme i v moderní společnosti. Je uznána Světovou zdravotnickou organizací za účinný léčebný systém. Její kořeny lze nalézt v dílech starších více jak 4000 let.

Ve své praxi kombinuji znalosti z čínské medicíny s aromaterapií. Na jednotlivé akupunkturní body a meridiány působím prostřednictvím éterických olejů.

Důležitým faktorem v čínské medicíně je správné proudění energie v energetických drahách (meridiánech), které jsou důležitou podmínkou zdraví. Využívá několik terapeutických metod - akupunkturu, akupresuru, fytoterapii, dietetiku, léčebné cvičení qigong i speciální metody, jako jsou moxování, baňkování, a čínské masáže.

Tento léčebný systém vychází ze dvou principů – prvním je teorie dvou protikladných principů jin a jang a druhá teorií pěti prvků. Rozeznává 5 elementů – dřevo, oheň, zemi, kov a vodu. Jsou nezbytné pro fungování přírody i lidskou existenci. Jejich vzájemné působení má vliv na všechny aspekty života. Čínská medicína vidí zastoupení pěti prvků v lidském těle prostřednictvím orgánů. Rozeznává hlavní „řídící“ orgány (Zang), neboli tzv. plné orgány. Jsou to játra, srdce, slezina, plíce a ledviny. Další skupinou orgánů jsou tzv. duté orgány – žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř a trojitý zářič. Tzv. pomocné orgány jsou třetí skupinou – mozek, dřeň, kosti, cévy, děloha, příp. žlučník).


Stanovení diagnózy vychází z pohovoru a zahrnuje také pomocné diagnostické metody - pozorování jazyka a pohmat pulzu.