Vůně a bylinky

Interaktivní program s aromaterapií pro děti v MŠ


Co je náplní?


Kdy a kde?

v MŠ setkání 1x /měsíc nebo dle ročních období, příp. výběr jednotlivé lekce

doba trvání: 45 - 60 minut

Jak si lze program objednat?

Pokud se chcete o programu dozvědět více nebo se rovnou přihlásit, tak mě kontaktujte. 

Cíl programu

Reference

"Kdo má vztah k přírodě, bude nadšený, kdo není přírodní typ, vůně si ho podmaní a okouzlí.“

učitelka v MŠ


„Na návštěvy Marty jsme se vždy těšily s dětmi celý měsíc. Byly pro nás magickými momenty, které nás přenesly k babičce na louku, do lesa nebo na jiné kontinenty a do jiných staletí. Vůbec nešlo jen o vůně – veškerá témata byla zpracována do nejmenších detailů. Marta doplňuje vůně o tématické písničky, jednoduchá přírodovědná fakta i praktické ukázky. Za mě špičkově zpracovaný program!“

učitelka v MŠ


„Hezký program, při kterém se děti učí vnímat svět jinak. Zjemní to jejich vnímání. V přírodě si pak vzpomínají, co zde slyšely.“

učitelka v MŠ


„Zážitkové učení v praxi, poznávání světa všemi smysly v plné míře. Za nás určitě ano.“

ředitelka MŠ 


Chtěla bych ještě jednou poděkovat za všechny 4 programy z cyklu "Vůně a bylinky,  protože byly moc povedené. Líbilo se mi, že opravdu využíváte co nejvíce autentických pomůcek, takže děti získávají přímou zkušenost. Dále také to, že zapojujete více druhů aktivit (hudební, dramatické, pohybové...) a především více smyslů.

učitelka v MŠ


„Aromaterapie je aktivita, na kterou  se vždy těšíme. Setkáme se pokaždé s jinou vůní, dozvíme se, z čeho a jak se získává a povětšinou si odneseme i voňavý dárek. Je to super.“

učitelka v MŠ

Doprovodný program v MŠ - workshopy:

pro dospělé (rodiče a pedagogy)

pro rodiče s dětmi